RSS

Bahan Pengajaran:Mari mengeja :)

Selepas mereka mengenal semua huruf-huruf tersebut . Saya mengajar mereka cara-cara untuk mengeja bermula dengan dua silang kata dan semakin lama perkataan itu semakin panjang . Saya juga mengajar mereka sebutan yang betul menggunakan konsonan huruf vokal agar mereka dapat membezakan setiap perkataan yang mereka pelajari .

Huruf-huruf  vokal


kad seperti ini yang saya gunakan untuk mengajar mereka mengeja .
1 comments:

Lee Soo Wa said...

Bahan P&P yang menarik. Patinya murid-murid berasa seronok semasa belajar.

Post a Comment