RSS

SEJARAH KELAS PRA SEKOLAH CERIA

Kelas Pra sekolah Ceria telah ditubuhkan pada tahun 2003 di Sekolah Kebangsaan Seri Pilah . Pra Sekolah ini mempunyai satu kelas sahaja . Murid-muridnya terdiri daripada anak-anak penduduk kampung di sekitarnya . Murid-murid pra sekolah berumur di antara lima dan enam tahun . Pada tahun 2012 , muridnya adalah seramai 14 orang sahaja yang terdiri daripada tiga orang murid perempuan 11 orang murid lelaki . Sejak Pra sekolah ini dibuka terdapat empat orang guru yang pernah mengajar di kelas ini dan di antaranya ialah saya , bermula tahun 2011 sehingga kini .

0 comments:

Post a Comment